Huvudman för verksamheten Thea Privata Grundskola. Vi har som huvudman lång erfarenhet av att driva skola och har bland annat varit huvudman för Klara Södra Gymnasium i Stockholm och Klara Gymnasium i Linköping. Styrelsen består idag av tre ordinarie ledamöter samtliga ledamöter har erfarenhet av att driva skola i sina nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter.

Thea Privata Grundskola verkar inom den offentliga sektorn i Sverige som en fristående aktör inom skola och utbildning. Genom starkt ledarskap och ett skickligt kollegium av professionella och behöriga lärare som samarbetar med elever och vårdnadshavare för en god värdegrund vill vi ge våra elever ökade möjligheter. Våra insatser ska ge förutsättningar för framtida studier och goda yrkesval och bidra till en positiv personlig utveckling i enlighet med skolans samlade nationella styrdokument för grundskolans uppdrag.

Grundskolan startades i Linköping för sex år sedan och samtliga ordinarie ledamöter har varit engagerade i verksamheten under denna tid, i lite olika roller och i olika former. Det som driver oss är ett gemensamt intresse för verksamheten och möjligheten att bidra till en god skola där elevens möjlighet att själv kunna få välja var man vill studera är förutsättningen för vår verksamhet. Vi vill att alla som arbetar eller studerar hos oss gör det för att de vill göra det.

Vi som styrelse och huvudman investerar nu för en gynnsam och god studiemiljö och arbetsmiljö. Vårt främsta mål är att våra ledare och medarbetare ska utveckla vår skola tillsammans med oss för att vår vision om individens ökade möjligheter ska bli verklighet.

VD
Anne Lindblad Silfverswärd

E-post: anne.lindblad@theducation.se
Telefon: 08-684 453 52

Dataskydd
Theducation är personuppgiftsansvarig för Thea Privata Grundskola. Kontakta oss om du har några frågor.
dataskydd@theducation.se

©Copyright www.theducation.se