KLARA Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola blir en del av AcadeMedia

KLARA Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola (SIR) planerar vid ett godkännande från Skolinspektionen att ingå i AcadeMedia, Sveriges ledande utbildningsföretag med över 240 skolor runt om i landet.

KLARA Gymnasium inom AcadeMedia kommer att bestå av fyra gymnasieskolor: KLARA Gymnasium i Karlstad och Linköping samt Klara Södra och KLARA Norra i Stockholm. Skolorna i Linköping och Karlstad har under många år varit ledande bland ortens fristående skolor både avseende kvalitet och antal sökande till skolan.

I Stockholm har KLARA och SIR en stark position inom sina respektive program och inriktningar med ett stort antal sökande. De hör idag till Stockholms mest väletablerade fristående gymnasieskolor i innerstaden.

– AcadeMedia kommer att värna om skolornas fortsatta och långsiktiga utveckling. Inom deras organisation finns de resurser som krävs för att driva våra fina verksamheter vidare i enlighet med den starka värdegrund och den profil skolorna har idag, säger VD Anne Lindblad Danielson.

Gabriella Nylander, idag ansvarig gymnasiechef för KLARA och SIR kommer att fortsätta att utveckla och driva verksamheten tillsammans med de nya ägarna.

– Jag ser fram emot att arbeta i AcadeMedia med den fortsatta utvecklingen av våra skolor tillsammans med våra skickliga rektorer och lärarna på skolorna. Jag är säker på att både KLARA, SIR och AcadeMedia kommer att dra nytta av detta, säger Gabriella Nylander.

Föräldrar och elever har idag erhållit information med en inbjudan till föräldramöten nästa vecka då både rektor och företrädare för respektive organisation medverkar.

I enlighet med Theducations utbildningsgaranti kommer KLARA Gymnasium i Västerås att drivas vidare med nuvarande huvudman under nästa läsår.

För mer information kontakta:
Gabriella Nylander, gymnasiechef
gabriella.nylander@klaragymnasium.se
Mobil: 070-168 00 53

Anne Lindblad Danielson, VD
anne.danielson@theducation.se
Mobil: 070-240 40 31

Postadress: Theducation AB, Box 5066, 121 16 Johanneshov | Besöksadress: Tullgårdsgatan 12, Södermalm, Stockholm | Tfn: 08-684 453 50 | E-post: info@theducation.se